De meeste eigenschappen of ziekten zijn niet afhankelijk van één gen, maar vaak van honderden of zelfs duizenden genen. Bij een polygenetische risicopredictie tracht men te bepalen hoeveel kans men loopt om een ziekte te ontwikkelen of een eigenschap te vertonen door de invloed van alle relevante genen in aanmerking te nemen.