De mechanismen van het leven

Bij VIB, een onderzoeksinstituut voor levenswetenschappen in Vlaanderen, onderzoeken we de fundamentele moleculaire mechanismen van het leven. Van micro-organismen over planten tot mensen, we onderzoeken de ingewikkelde biologie die aan de basis ligt van zowel gezondheid als ziekte. Ons hypermoderne basisonderzoek wordt aangevuld met een sterke focus op het vertalen van wetenschappelijke resultaten naar farmaceutische, agrarische, en industriële toepassingen. Wij zijn van mening dat baanbrekend onderzoek naar de moleculaire grondslagen van het leven zal leiden tot een betere levenskwaliteit, economische groei, en duurzaam maatschappelijk welzijn.

Meer over VIB