No translation available

There is no English translation for this page. The Dutch content is displayed.

29/12/2020

Zeventien nieuwe leden treden toe tot de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (KVAB). De KVAB is een vereniging van vooraanstaande wetenschappers, kunstenaars en bedrijfsleiders. Leden van de Academie worden benoemd voor het leven en sluiten zich aan bij een van de vier klassen: Natuurwetenschappen, Humane Wetenschappen, Kunst, Technische Wetenschappen. Claude Libert (VIB-UGent Centrum voor Inflammatieonderzoek) is een van de zeventien nieuwe KVAB-leden. We hebben hem een paar vragen gesteld.

Hallo Claude, kan je even je onderzoeksonderwerp toelichten?
Claude: "Mijn onderzoek is volledig gericht op een beter begrip van sepsis, ook wel bekend als bloedvergiftiging. Sepsis is een dodelijke aandoening die 49 miljoen mensen per jaar treft en 11 miljoen van hen doodt. Dit is 20% van de jaarlijkse wereldwijde sterfgevallen. We bestuderen de stofwisselingsproblemen bij sepsis en probeer te begrijpen waarom het zo dodelijk is. We hebben mooie vooruitgang geboekt, wat in de nabije toekomst kan leiden tot nieuwe klinische interventies."
 

Wat betekent dit lidmaatschap voor jou? Wat hoop je te bereiken bij de KVAB?
Claude: "Voor mij persoonlijk is het een mooie erkenning van het toegewijde werk dat we de afgelopen 30+ jaar hebben gedaan. Het is duidelijk dat de leden van de KVAB mijn werk waarderen, en dat is aangenaam te beseffen. Maar de belangrijkste reden waarom ik blij ben met het lidmaatschap is dat ik hoop bij te dragen aan de KVAB activiteiten, die naar mijn mening belangrijk zijn omdat ze beleidsmakers beïnvloeden. Mijn voormalige docent Walter Fiers vertelde me meerdere keren dat de KVAB echt iets voor mij zou zijn , maar pas door wat ouder te worden, begrijp ik waarom hij dit dacht. "

Het lidmaatschap van de KVAB is niet alleen voor wetenschappers, maar ook voor kunstenaars. Zie je overeenkomsten tussen wetenschap en kunst, of gebieden waar ze elkaar kunnen ontmoeten en misschien zelfs ondersteunen?
Claude: "Ik kijk er erg naar uit om met artiesten om te gaan. Ik heb het grootste respect voor hen. Topartiesten zijn meestal zeer intelligent. Kunstenaars hebben een heel andere mentaliteit dan wetenschappers, maar uiteindelijk hebben beide groepen gemeen dat ze dat veel verbeeldingskracht en creativiteit hebben, die sleutelelementen zijn in het succes van een wetenschapper. Ik weet niet zeker wat een kunstenaar zou kunnen leren van het ontmoeten van wetenschappers (dit kan duidelijk worden nu ik KVAB lid ben) maar ik ben ervan overtuigd dat wetenschappers wel veel kunnen leer van artiesten, hoewel dit niet per se hoeft te gebeuren in een organisatie als de KVAB. Ik speel al bijna 50 jaar muziek en ga al mijn hele leven naar concerten. Ik ben erg benieuwd om een aantal van mijn artistieke idolen te ontmoeten in de KVAB. "
 

Share this story

Research

Press

For press related issues contact VIB' Press Contacts or call +32 9 244 66 11