Van Target tot Toepassing

Het vertalen van wetenschappelijk basisonderzoek naar nieuwe geneesmiddelen en agro-biotech innovaties is een onvoorspelbaar proces. Hoewel het potentieel van zulke innovaties voor de samenleving enorm hoog is, is het slaagpercentage vaak frustrerend laag. In een vroeg stadium aarzelt de private sector om zich te engageren omdat het risico te groot is. Industrie spelers dringen aan op robuuste target validatie, d.w.z. bewijs dat het moduleren van specifieke targets tot gunstige effecten zal leiden. Aan de andere kant hebben bedrijven vaak niet de diepgaande expertise in de biologie zoals VIB.

Het faciliteren van nieuwe geneesmiddelen en landbouwproducten

Het VIB Discovery Sciences team stelt specifieke expertise ter beschikking aan veelbelovende projecten in VIB labo's die zich lenen tot translatie.

Met andere woorden, VIB Discovery Sciences initieert en begeleidt de transformatie van wetenschappelijke inzichten in projecten die nieuwe therapieën of landbouwproducten kunnen opleveren.

Samenwerken

VIB Discovery Sciences bestaat uit een doorgewinterd team wetenschappers en technici met ervaring in de industrie en aanzienlijke expertise in verschillende aspecten van translationeel onderzoek. Het team is volledig geïntegreerd in het Innovation & Business team van VIB en assisteert bij de uitwerking en uitvoering van translationele projecten.

Het team gaat proactief te werk en begint aan het translationele werk na een valorisatieanalyse door de Innovation & Business unit.

Een nauwe samenwerking met de PI, de VIB Core Facilities en externe partners met aanvullende expertise zijn daarbij van essentieel belang.

Bij VIB streven we ernaar om in te spelen op onvervulde maatschappelijke noden en zoeken we hiervoor non-profitpartners zoals liefdadigheidsinstellingen. Op die manier tracht VIB Discovery Sciences projecten vooruit te helpen die tegemoetkomen aan kritieke onvervulde behoeften waar te weinig aandacht aan wordt geschonken door de industrie.

Derisking

Het VIB Discovery Sciences team bedenkt en plant vroege projecten voor het ontwikkelen van geneesmiddelen en landbouwproducten, voert in vitro assayontwikkeling uit en ontwerpt en optimaliseert biologics en kleine moleculen. Ze nemen het projectbeheer voor hun rekening, werken samen met partners met complementaire expertise, en ontwerpen proof-of-concept studies voor nieuwe kandidaat-producten. Bovendien overlegt het team met het bredere VIB ecosysteem over verschillende aspecten van de ontwikkeling van geneesmiddelen en landbouwproducten. De targets en concepten worden volgens industriestandaarden geëvalueerd.

Succesverhalen

Oncurious - In 2015 richtte VIB samen met Oxurion Oncurious op. Deze spin-off richt zich op de ontwikkeling van innovatieve kankerbehandelingen. Het portfolio van Oncurious is gebaseerd op het preklinisch onderzoek van de VIB teams van Peter Carmeliet, Massimiliano Mazzone, Gabriele Bergers, en Jo Van Ginderachter. VIB Discovery Sciences heeft de leiding over de preklinische ontwikkeling van de nieuwe immuno-oncologische therapieën van de spin-off.

Augustine Therapeutics - Een project om nieuwe geneesmiddelen te ontdekken voor de ziekte van Charcot-Marie-Tooth (CMT), gebaseerd op het onderzoek van Ludo Van Den Bosch, Joris de Wit, en Bart De Strooper. CMT wordt gekenmerkt door de progressieve denervatie van spieren en treft eerst de ledematen. Er zijn momenteel geen specifieke therapieën beschikbaar voor deze neurologische aandoening.

De afgelopen jaren hebben de VIB wetenschappers verschillende biologische processen ontdekt in perifere neuropathieën die mogelijks veelbelovende therapeutische targets zijn voor CMT. VIB Discovery Sciences tracht het project nu tot in de preklinische fase te krijgen om nieuwe therapieën te ontwikkelen op basis van die nieuwe targets. Bovendien was het team in staat om externe financiering aan te trekken, waardoor het project aanzienlijk kan worden versneld.

Oefenterrein

Daarnaast doet VIB Discovery Sciences dienst als oefenterrein voor jonge wetenschappers die de overstap willen maken naar de industrie. Pas-afgestudeerde doctoraatsstudenten leren wat een goede target is voor geneesmiddelenontwikkeling, welke aspecten relevant zijn bij de evaluatie van een nieuwe target, wat de grootste risico's zijn, en welke experimenten nodig zijn om die onzekerheden weg te werken. Om dit trainingsaspect verder te versterken heeft de afdeling Innovatie & Business nu ook een stageprogramma gelanceerd. Hierbij gaan de stagiairs aan de slag in de verschillende afdelingen, waaronder het VIB Discovery Sciences team.


_________________________________________________________________ 

Isabelle Cambré, wetenschapper bij VIB Discovery Sciences:

"In het VIB Discovery Sciences team krijg je de kans om nauw samen te werken met experts die veel ervaring hebben in de biotechsector en die je een inkijk geven in de wereld van antilichamen, nanobodies®, recombinante eiwitten en kleine moleculen. Ik leer enorm veel bij op het vlak van strategisch denken, targets en farmacokinetiek. Je krijgt veel verantwoordelijkheid over je projecten, ontwikkelt tijdlijnen, bepaalt mijlpalen en werkt samen met CRO's en partners."

_________________________________________________________________

Lees meer over

•    Translationeel onderzoek
•    Grand Challenges

Contacteer het VIb discovery team in Gent en Leuven

Contact Gent

 Technologiepark 104 B, 9052 Ghent, Belgium

+32 9 2610631

e-mail

Contact Leuven

Bio-incubator II, Gaston Geenslaan 1, 3001 Leuven, Belgium

+32 16 852660

E-mail​