Ondanks onze niet aflatende inzet om de inhoudelijke correctheid van deze website te garanderen op maximale wijze, kunnen occasionele en typografische fouten niet uitgesloten worden. 

VIB is in geen enkel geval aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de informatie op deze website.

De inhoud van de website zal regelmatig aangepast worden; dergelijke wijzigingen worden niet gemeld. 

VIB is het niet noodzakelijk eens met de meningen die verkondigd worden op websites waarnaar vanuit de VIB-website gelinkt wordt. VIB is ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. 

Indien u persoonsgegevens verstrekt, zijn de gegevens die u verstrekt, onderworpen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 en de Belgische privacywet van 30 juli 2018. Meer info over VIB's online privacy beleid vind je op deze pagina.

Mocht u nog vragen hebben omtrent de 'legal disclaimer' en copyright, kan u steeds contact opnemen met ons.

Copyright

© VIB, Rijvisschestraat 120, 9052 Gent, België, EU