VIB werkt nauw samen met de vijf Vlaamse universiteiten: Universiteit Gent, KU Leuven, Universiteit Antwerpen, Vrije Universiteit Brussel, en Universiteit Hasselt.

VIB-wetenschappers bestuderen de moleculaire mechanismen die instaan voor de werking van het menselijk lichaam, planten, en micro-organismen. Dit onderzoek leidt tot innovatieve inzichten in normale en abnormale/pathologische levensprocessen, die vervolgens gebruikt kunnen worden om nieuwe therapieën, diagnostische middelen, landbouwtoepassingen, en technologieën te ontwikkelen.

Dankzij het harde werk van onze medewerkers de afgelopen 25 jaar en de aanhoudende financiële steun van de Vlaamse overheid wordt VIB algemeen erkend als een gevestigd en toonaangevend kenniscentrum voor levenswetenschappen en biotechnologie, met een uitstekende reputatie op het gebied van technologietransfer. De unieke combinatie van strategisch basisonderzoek en een duidelijke nadruk op innovatie & business heeft sterk bijgedragen aan het succes van het instituut. VIB is erop gebrand om de groei van de dynamische biotechcluster in Vlaanderen te blijven stimuleren.

VIB's missie, visie en kernwaarden

Het is onze missie om vernieuwend biomoleculair onderzoek te verrichten in verschillende domeinen van de levenswetenschappen, om zo meer inzicht te verwerven in de mechanismen van het leven. De resultaten van ons onderzoek vormen de basis voor nieuwe producten en oplossingen die de maatschappij ten goede komen.

Wij zijn ervan overtuigd dat ons baanbrekende onderzoek naar de moleculaire mechanismen van het leven leidt tot een betere levenskwaliteit, economische groei, en duurzaam maatschappelijk welzijn.

We streven naar uitmuntendheid in alle aspecten van ons onderzoek en moedigen onze wetenschappers en medewerkers aan om ondernemend en creatief te zijn. Onze focus op innovatieve technologieën leidt tot baanbrekend onderzoek en dankzij ons ambitieus beleid rond technologietransfer worden onze doorbraken vertaald naar waardevolle toepassingen voor de maatschappij. Wij trachten het publiek te betrekken bij onze activiteiten en maken gebruik van transparante communicatie om vertrouwen en wederzijds begrip op te bouwen.

Structuur

VIB omvat acht thematische onderzoekscentra die gevestigd zijn op de campussen van de vijf Vlaamse universiteiten.

JAARVERSLAGEN

De jaarverslagen van VIB geven u een uitgebreid overzicht van al de activiteiten in een bepaald jaar.
Ontdek hier de hoogtepunten van 2019.
 

Hoofdkantoor en zijn afdelingen

Het hoofdkantoor van VIB is gevestigd in Zwijnaarde bij Gent en huisvest de algemene directie van VIB en haar medewerkers. Het instituut staat onder leiding van algemeen directeurs Jo Bury en Jérôme Van Biervliet. De belangrijkste rol van het centrale team in het VIB-hoofdkantoor bestaat erin  een stimulerende omgeving te creëren waar talent optimaal ontplooid kan worden. 

Het directiecomité staat in voor het uitbouwen en implementeren van de strategie van het instituut. De verschillende afdelingen binnen VIB-hoofdkantoor gaan proactief te werk om meerwaarde te creëren voor de wetenschappelijke gemeenschap van VIB. Ze voorzien de VIB-wetenschappers ook van tools die hun onderzoek mogelijk maken en vereenvoudigen, en trachten hun administratieve last zo veel mogelijk te beperken.

Operationeel team

Ondersteuning voor onderzoekscentra, kernfaciliteiten, en centrale diensten van VIB
Het operationele team voorziet alle onderzoeksteams van aangepaste en ultramoderne infrastructuur. Daarnaast optimaliseren ze de dienstverlening vanuit het hoofdkantoor en de universiteiten en analyseren ze de uitrol van diensten over de verschillende centra heen. Ze zetten alles op alles om ervoor te zorgen dat alle processen binnen de organisatie vlot en efficiënt verlopen.

Ondersteuning van nieuwe startups
Van in het begin heeft VIB startende biotechbedrijven ondersteund met zijn bio-incubatoren in Gent en Leuven. Daaruit zijn ondertussen succesvolle commerciële infrastructuurprojecten ontstaan die inspelen op de behoeften van meer mature biotechbedrijven. Naarmate de Vlaamse biotechcluster blijft groeien, blijft ook de vraag naar geavanceerde accommodatie voor biotechbedrijven toenemen. Om daaraan te voldoen ontwikkelt het team voortdurend nieuwe infrastructuurprojecten, zodat de startups van VIB zich in de beste omstandigheden kunnen ontwikkelen.

Nieuwe financieringsmiddelen aanspreken
Samen met de VIB-wetenschappers gaat het team ook op zoek naar nieuwe potentiële kanalen die ons onderzoek kunnen financieren. Dat doen ze door op een gestructureerde manier internationale stichtingen en andere non-profitorganisaties aan te spreken. Ze gaan op zoek naar opportuniteiten, onderzoeken in welke mate die nuttig kunnen zijn voor VIB, en bouwen daarbij voort op onze succesvolle verwezenlijkingen in diverse domeinen.

Personeelszaken

Een belangrijk aspect van de HR-strategie van VIB bestaat erin uiterst gemotiveerde, creatieve en toegewijde wetenschappers aan te trekken uit de hele wereld. Een basisvereiste daarvoor is een solide, toekomstgerichte wervingsstrategie.  Een tweede pijler van VIB’s HR is het behouden van onze wetenschappers door hen een stimulerende, ondersteunende omgeving te bieden met mogelijkheden tot wetenschappelijke coaching, feedback, en opleidingen. Daarnaast wil VIB een warme werkplek zijn waar belang gehecht wordt aan welzijn op het werk in al zijn facetten. Tot slot ondersteunt VIB zijn wetenschappers met initiatieven rond loopbaanontwikkeling, om hen op weg te zetten naar de volgende stap in hun carrière, binnen of buiten VIB.

Wetenschap & technologie

Om ervoor te zorgen dat het onderzoek voldoet aan de hoogste normen hanteert VIB duidelijke regels, procedures en praktijken om zijn onderzoekers te ondersteunen. Het ‘International Grants’ team is verantwoordelijk voor alle activiteiten met betrekking tot internationale subsidieaanvragen bij VIB.

Het Science & Technology team van VIB stelt normen op om het VIB-onderzoek te monitoren en te benchmarken en zo de impact van de wetenschappelijke output te meten.

Naarmate de technologieën zich ontwikkelen, evolueren de onderzoeksmethodes mee. Nieuwe technologische oplossingen vereisen vaak veel meer expertise en vaardigheden dan één centrum, laat staan één onderzoeksgroep, kan bieden. Daarom investeert VIB volop in zijn Tech Watch-programma en in ultrageavanceerde Kernfaciliteiten.

Innovatie & business

VIB voert een actief technologietransferbeleid en moedigt zijn onderzoekers aan om hun bevindingen te vertalen naar potentiële producten voor verschillende markten. Het Innovation & Business team levert belangrijke expertise in de vertaling van wetenschappelijke basisontdekkingen en het opzetten van industriële samenwerkingsverbanden voor de verdere ontwikkeling van nieuwe producten.

Conferenties & wetenschapscommunicatie

VIB helpt het draagvlak voor wetenschap te vergroten met heldere communicatie over zijn onderzoek voor een breed, niet-wetenschappelijk publiek. Zo krijgt het publiek meer inzicht in het belang van VIB's onderzoek voor de samenleving en bevordert VIB een beter onderbouwde besluitvorming op alle niveaus, van beleidsmakers tot gemeenschappen en individuen. Daarnaast organiseert het team  internationale wetenschappelijke conferenties en wetenschapsevenementen met betrekking tot verschillende onderzoeksdomeinen van VIB. 

ontmoet het team

Financiën en administratie

Het VIB-hoofdkantoor ondersteunt de werking van het instituut ook op administratief vlak. De afdeling financiën is verantwoordelijk voor de boekhouding, rapportering en kostencontrole, de kortetermijn- en langetermijnfinanciering, belastingen, verzekeringen en juridische zaken.

Op logistiek vlak ondersteunt het hoofdkantoor het aankoopproces in de centra via een ERP-systeem en via juridisch advies en ondersteuning bij grote investeringen en uitgaven die onderworpen zijn aan specifieke wetgeving voor overheidsopdrachten. 

IT

De IT-afdeling staat in voor de werking van de administratieve systemen van het hoofdkantoor, het ERP-systeem, het interdepartementale netwerk en de VIB-websites.

Ontmoet het team

Directie

VIB is een autonoom onderzoeksinstituut zonder winstoogmerk dat bestuurd wordt door een algemene vergadering en een raad van bestuur. De algemene directie is verantwoordelijke voor de dagelijkse leiding van VIB. De wetenschappelijk directeurs, die aan het hoofd staan van de VIB-onderzoekscentra, hebben de leiding over het wetenschappelijke programma van het instituut. De institutionele adviesraad staat VIB bij op het gebied van het institutioneel beleid. 

De algemene vergadering is het hoogste orgaan van de organisatie en telt 35 leden uit de academische wereld, de industrie, de overheid en het maatschappelijk middenveld.

De raad van bestuur staat aan het hoofd van de vereniging en vertegenwoordigt deze buiten rechte. De raad telt 13 vertegenwoordigers uit de academische wereld, de industrie en de overheid.

Raad van Bestuur

De 8 wetenschappelijk directeurs die aan het hoofd staan van de VIB-onderzoekscentra, hebben de leiding over het wetenschappelijke programma van hun centrum en het instituut. Zij vormen het directiecomité van het instituut, samen met een uitgebreide algemene directie.

Het groepsleidercomité bestaat uit één groepsleider van elk centrum en de daaraan verbonden VIB-groepen. Hun belangrijkste missie is het mee helpen definiëren en implementeren van de institutionele wetenschappelijke strategie.

De institutionele adviesraad formuleert regelmatig aanbevelingen aan VIB met betrekking tot het institutionele beleid.

JO BURY AND JÉRÔME VAN BIERVLIET

De algemene directie, Jo Bury en Jérôme Van Biervliet (algemeen directeurs), is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van het instituut. Zij worden daarin bijgestaan door de afdelingshoofden: Wim Goemaere (operationeel directeur), Rik Audenaert (financieel directeur), Marijke Lein (directeur Personeelszaken), Geert Van Minnebruggen (hoofd Wetenschap & technologie), Rinaldo Beck (hoofd ICT), Katrina Wright (communicatiemanager) en een team medewerkers op het hoofdkantoor