De institutionele adviesraad (IAR) treedt op als adviserend orgaan voor VIB. De IAR formuleert regelmatig aanbevelingen met betrekking tot het institutionele beleid en tracht de prestaties en internationale zichtbaarheid van VIB te bevorderen om het instituut uit te bouwen tot een competentiecentrum in de biowetenschappen. De IAR bestaat uit vooraanstaande internationale wetenschappers en managers:

  • Detlef Weigel (voorzitter), directeur Max Planck Instituut voor ontwikkelingsbiologie, Duitsland
  • Kay Davies, directeur MRC Functional Genomics Unit, Department of Physiology Anatomy & Genetics, Verenigd Koninkrijk
  • Huda Zoghbi, onderzoeker bij HHMI, Professor Baylor College, Verenigde Staten
  • Peter Piot, directeur London School of Hygiene & Tropical Medicine, Verenigd Koninkrijk
  •  Aviv Regev, faculteitsvoorzitter en kernlid - Broad Institute, directeur Klarman Cell Observatory - Broad Institute, professor bij de vakgroep Biologie – MIT, onderzoeker - Howard Hughes Medical Institute, Verenigde Staten
  • Daria Mochly Rosen, professor Chemische & Systeembiologie – Stanford, oprichter en medebestuurder SPARK, Verenigde Staten
  • Luc Debruyne, strategisch adviseur van de algemeen directeur van CEPI, niet-uitvoerend bestuurder Enochian Biosciences Inc., België
De Institutionele Adviesraad van VIB bestaat uit (van linksboven naar rechtsbeneden): Detlef Weigel (voorzitter), Huda Zoghbi, Kay Davies, Peter Piot, Aviv Regev, Daria Mochly-Rosen en Luc Debruyne.